Diensten

Bridge Vastgoed zorgt voor het optimaliseren van wijkwinkel- en stadsdeelcentra. Zij regelt het proces van concept- en planontwikkeling, haalbaarheidsanalyse, bestemming, contractvorming en realisatie.

Als procesmanager levert Bridge Vastgoed strategisch advies, projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Zij slaat daarbij de ‘bridge’ tussen betrokken partijen als eigenaar of eigenaren, ontwikkelaar, architect, gemeente en huurders.

 Bridge Vastgoed verzorgt:

 • Analyse van het functioneren van een winkelgebied De sterke punten en probleemgebieden worden in beeld gebracht met daarbij aandacht voor de mate waarin er invloed op kan worden uitgeoefend.
 • Haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkelingsmogelijkheden voor winkelgebieden Hierbij komen zowel stedenbouwkundige, programmatische, financiële en organisatorische aspecten aan bod.
 • Projectleiding herontwikkeling winkelgebieden Begeleiding van het proces vanaf planontwikkeling tot en met realisatie of delen daarvan.
 • Organiseren en begeleiden van workshops Kern van het gebruik van deze methode is het verkrijgen van draagvlak door met verschillende partijen in gezamenlijkheid te werken aan de input voor een toekomstplan.
 • Verbeteren van de uitstraling en het functioneren van warenmarkten Met de marktkooplieden, gemeente en eventuele andere betrokkenen wordt in kaart gebracht wat de problemen en wensen zijn en hoe het gewenste eindbeeld kan worden bereikt.
 • Bemiddeling en stroomlijnen van vastgelopen ontwikkelprocessen Door het (opnieuw) centraal stellen van de doelen en slaan van bruggen tussen partijen en tussen heden en toekomst.

Projecten

In opdracht van de gemeente Amsterdam, afd. Economische Zaken, nieuw beleid op het gebied van ambulante handel toetsen bij de doelgroep

Bekijk dit project
Amsterdam, ambulante handel

Uitbreiding PLUS supermarkt in Pernis

Bekijk dit project
PLUS Pernis

In opdracht van Economische Zaken, gemeente Den Haag onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van een nieuwe weekmarkt in stadsdeel Segbroek

Bekijk dit project
Den Haag, nieuwe markt Segbroek

Advies voor toekomstige winkelstructuur in Almere-Poort

Bekijk dit project
Almere-Poort, Advies winkelstructuur

Ondersteuning van zowel de afdeling Asset Management als bij Expansion & Development van Albert Heijn Real Estate & Construction.

Bekijk dit project
Albert Heijn, Assetman. en Expansion

Inhoudelijke ondersteuning en kwaliteitscontrole van, vooral, externe producten en diensten

Bekijk dit project
Colliers International
Bridge Vastgoed werkt voor eigenaren van winkelcentra, supermarktorganisaties, brancheverenigingen, overheden en projectontwikkelaars.

Werkwijze


Van advies tot projectleiding

De aanpak van projecten is sterk afhankelijk van de vraag van de klant. Soms is een opdrachtgever geholpen met een analyse of advies. Andere keren is projectleiding gewenst voor het gehele proces van herontwikkeling: van analyse t/m realisatie. Dit is een complex proces met vele participanten.
Bridge Vastgoed werkt volgens een vooraf opgesteld Plan van Aanpak, behoudt altijd het totaaloverzicht en verzorgt een continue communicatie naar en met de opdrachtgever.
In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke andere disciplines (adviseurs) in het proces worden betrokken. Bridge Vastgoed heeft een breed netwerk binnen de vastgoedbranche waarmee, afhankelijk van de vraag, samenwerking kan worden gezocht. Bijvoorbeeld ten behoeve van het technische projectmanagement gedurende een realisatietraject of juist meer voor het verlevendigen van de publieke ruimte in een winkelgebied.

 


De werkstijl van Bridge Vastgoed is:

Ondernemend, resultaatgericht, optimistisch, nieuwsgierig en met doorzettingsvermogen. Bridge Vastgoed is een teamspeler.

samenwerken, coördineren en adviseren

Over Bridge Vastgoed

 • Wie is Bridge Vastgoed

Bridge Vastgoed heeft ruim 20 jaar ervaring als consultant en projectontwikkelaar bij een supermarktorganisatie, ontwikkelaars, belegger en adviesbureau’s en is vakkundig, no-nonsense, betrokken, betrouwbaar en onafhankelijk.

Bridge Vastgoed is opgericht door Jacqueline van Koningsbrugge. Na 22 jaar bij verschillende werkgevers in de vastgoedsector wil ik mijn ervaring als onafhankelijk adviseur gericht inzetten op het verbeteren van het functioneren van wijkwinkelcentra. De afgelopen jaren kreeg ik steeds vaker de vraag hoe wijkwinkelcentra aantrekkelijk kunnen blijven voor de consument en op welke wijze er kan worden ingespeeld op nieuwe trends op het gebied van food. Alleen op die manier kunnen wijkwinkelcentra blijvend hun positie in het winkellandschap behouden.

Nevenactiviteiten:

 • Jurylid Mooiste supermarkt van Nederland
 • Extern examinator Vastgoed en Makelaardij, Hogeschool Rotterdam
 • Docent Minor Projectontwikkeling bij Vastgoed en Makelaardij, Hoge School Rotterdam, leerjaar 2016/2017
 • Werkervaring

Na mijn studie Planologie aan de Universiteit van Amsterdam heb ik de basis van mijn carrière in het winkelvastgoed gelegd bij D&P onderzoek en advies in Den Haag.
Daarna heb ik als concept- en projectontwikkelaar achtereenvolgens gewerkt bij ABN AMRO Projectontwikkeling, Bouwfonds Vastgoedontwikkeling en Ahold Vastgoed.
Vervolgens ben ik bijna 10 jaar werkzaam geweest bij VGSA urban development waar ik beleggers, ontwikkelaars, retailbedrijven en gemeenten heb ondersteund met advies over of de begeleiding van de herontwikkeling van (binnenstedelijke) winkelgebieden.

Met Bridge Vastgoed zet ik mijn kennis en ervaring in ten behoeve van het verbeteren en optimaliseren van wijkwinkelcentra.
 • Waarom Bridge Vastgoed

De vastgoedmarkt is sinds 2008 sterk veranderd. De crisis heeft ertoe geleid dat er veel minder ontwikkeld en gebouwd wordt. In de retail leidt de crisis tot minder bestedingen, minder expansie en vaak zelfs sluitingen en dus in minder uitbreiding en nieuwbouw van winkels en winkelcentra.
Tegelijkertijd zullen winkelgebieden zich moeten vernieuwen om aan te blijven sluiten bij de behoefte van de consument.
Voor mij heeft dit geleid tot twee conclusies:

 • Er is meer behoefte aan kennis en ervaring omdat het herontwikkelen van winkelprojecten steeds moeilijker wordt.
 • Binnen de retailsector liggen er kansen voor de foodbranche. Ook in tijden van crisis moeten we eten, supermarkten hebben nog altijd behoefte aan expansie en er ontstaan steeds meer nieuwe foodconcepten. In (wijk)winkelcentra kunnen deze kansen het beste worden benut.
Contact

Telefoon

06 - 31 68 97 34

Mail

info@bridgevastgoed.nl

linkedin

Adres

Postadres:
Maria Austriastraat 644
1087 JC Amsterdam

Werkadres:
IJburglaan 456, Amsterdam