Terug naar home

Zoeterwoude, dorpscentrum


  • In opdracht van C1000 Vastgoed (inmiddels Jumbo Supermarkten) is het project- en procesmanagement gevoerd voor de herontwikkeling van de dorpskern van Zoeterwoude. Aanleiding was de gewenste vergroting en daarmee verplaatsing van de supermarkt.

Het project bestaat behalve uit de nieuwbouw van een supermarkt (1.250 m²) met 12 appartementen en ondergronds parkeren ook uit een vershof met starters-appartementen.
De taken die onder meer zijn uitgevoerd betreffen het tot stand brengen en uitvoeren van een samenwerkingsovereenkomst tussen C1000 Vastgoed en de gemeente, communicatie naar de bestaande ondernemers, het coördineren van de architect bij het ontwerp van de nieuwe supermarkt en woningen, opstarten van de verkoop van de woningen. De ontwikkeling van de nieuwe supermarkt is uiteindelijk verkocht aan Van Wijnen Projectontwikkeling.