• Procesbegeleiding van de uitbreiding van de supermarkt van PLUS in Pernis.

In opdracht van Annexum wordt namens de pandeigenaar Super Winkel Fonds en in overleg met PLUS Vastgoed gewerkt aan de uitbreiding van de supermarkt in het dorp Pernis bij Rotterdam.
De supermarkt van PLUS is de enige supermarkt in dit geïsoleerde dorp onder Rotterdam en daarmee van groot belang voor de instandhouding van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid voor de inwoners van Pernis. Na een jarenlange voorbereiding wordt begin 2019 gestart met de bouw. Bridge Vastgoed heeft het hele proces vanaf de haalbaarheidsstudie tot en met de bouw begeleid.