Terug naar home

Haagse wijk- en themamarkten


Markt Loosduinen
  • De gemeente Den Haag heeft nieuw beleid gemaakt voor haar markten, straathandel en kiosken. In het vervolg daarop maakt Bridge Vastgoed in samenwerking met MRKT verbeterplannen voor de verschillende wijk- en themamarkten in de stad.

Per markt zal in kaart worden gebracht of er problemen zijn in het functioneren, waar die dan door worden veroorzaakt en hoe het beter zou kunnen. Belangrijk hierbij is dat dit altijd gebeurt vanuit het standpunt van de consument én dat niet alleen de marktkooplieden zelf een belangrijke rol spelen maar ook de ondenemers in de betreffende (winkel)gebieden, de bewoners, onroerend goed eigenaren en eventuele andere betrokkenen. Bridge Vastgoed organiseert hiertoe samen met MRKT een workshop per wijkmarkt waarin de betrokkenen worden uitgenodigd ervaringen te delen en mee te denken over oplossingen.