Terug naar home

Gemeente Den Haag


Loosduinen wijkmarkt
  • De gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling heeft Bridge Vastgoed gevraagd haar afdeling Economische Zaken te ondersteunen op het gebied van detailhandel. Gedurende 1 tot 2 dagen per week voert Bridge Vastgoed als Senior Accountmanager Detailhandel werkzaamheden uit om de wijkwinkelgebieden binnen de hoofdwinkelstructuur van Den Haag te versterken.

In de Genstestraat-Stevinstraat wordt ingezet op het versterken van het supermarktaanbod en verhogen van de aantrekkelijkheid o.a. door meer in te spelen op de aanwezigheid van veel expats in het verzorgingsgebied.
In het winkelgebied Loosduinse Hoofdstraat wordt gewerkt aan een vastgoedvisie op basis waarvan het winkelgebied compacter kan worden, leegstand wordt teruggedrongen, het supermarktaanbod wordt geoptimaliseerd en het verblijfsklimaat wordt verbeterd (o.a. door meer horeca).
Voor het winkelgebied Apeldoornselaan-Dierenselaan is het doel eveneens om de functie als aankoopgebied voor de dagelijkse behoeften te behouden en versterken door het toevoegen van een supermarkt.
Bridge Vastgoed initieert nieuwe initiatieven en ondersteunt bestaande (vanuit een gemeentelijk economisch perspectief) om bovenbeschreven doelen te bereiken.