Terug naar home

Den Haag, nieuwe markt Segbroek


Segbroek nieuwe markt
  • Al bij het opstellen van de nota Markten, Straathandel en Kiosken (MSK, 2016-2021) bleek er in het stadsdeel Segbroek in Den Haag een potentiĆ«le behoefte aan een nieuwe weekmarkt. In het verlengde van het nieuwe beleid van de gemeente zou dit een privaat georganiseerde weekmarkt moeten worden.

Bridge Vastgoed onderzocht samen met MRKT de haalbaarheid van een nieuwe weekmarkt in Segbroek. Conform het nieuwe beleid moet een weekmarkt aansluiten bij een winkelgebied en moeten de ondernemers van het winkelgebied een weekmarkt niet afwijzen. Op basis van doelgroepanalyse, gesprekken met de verschillende winkelgebieden in het stadsdeel en een workshop met deskundige (markt)ondernemers is geconcludeerd dat een weekmarkt het beste past bij winkelgebied Goudsbloemlaan.
Vervolgens is voor het betreffende winkelgebied een uitwerking gemaakt waarbij is ingegaan op de fysieke opstelling, branchering, samenwerkingsmogelijkheden met en randvoorwaarden vanuit de winkeliersvereniging en aandachtspunten (fysiek, qua organisatie en in de tijd).
Bij de uitwerking is (het bestuur van) de winkeliersvereniging Goudsbloemlaan betrokken geweest en zijn er interviews gehouden met een aantal commerciƫle partijen die gespecialiseerd zijn in het organiseren van markten.