Terug naar home

Den Haag, Haagse Markt


  • In opdracht van de gemeente Den Haag en in samenwerking met de marktkooplieden is een Programma van Eisen opgesteld voor de vernieuwing van de markt. In vervolg hierop is nog een brancheringplan en een economische toekomstvisie gemaakt.

Een belangrijk streven bij de totstandkoming van het PvE is het verkrijgen van draagvlak geweest bij zowel de gemeente als de marktondernemers zelf. Hiertoe is een methode ontwikkeld waarin in workshops is gewerkt aan de inhoud van het PvE. Hierdoor kon de kennis, voorwaarden en wensen van zowel de gemeente als de marktkooplieden direct gecombineerd en onderling bediscussieerd worden. Bij aanvang van de opdracht is ook een aantal dagen meegewerkt op de markt zelf voor een goed inzicht in het functioneren.