Terug naar home

Amsterdam, ambulante handel


Dappermarkt
  • In opdracht van de gemeente Amsterdam, afdeling Economische Zaken heeft Bridge Vastgoed samen met MRKT een bijdrage geleverd aan het toetsen van nieuw beoogd beleid op het gebied van de warenmarkten en staanplaatsen in de stad.

Voor de verbetering van het functioneren van de warenmarkten in Amsterdam is een eerste algemene visie gemaakt door Economische Zaken. Bridge Vastgoed heeft deze, samen met MRKT, voorafgaand aan de formele inspraak gepresenteerd en getoetst door middel van interactieve bijeenkomsten in de verschillende stadsdelen. De reacties tijdens deze bijeenkomsten zijn tezamen met de inspraakreacties verwerkt in de uiteindelijke Marktvisie 2018-2026 die inmiddels is vastgesteld.
Ook voor alle staanplaatshouders in de stad heeft Bridge Vastgoed samen met MRKT workshops georganiseerd om het nieuwe beleid te toetsen. Doordat de stad steeds drukker wordt wil de gemeente de verschillende staanplaatsen herijken. Momenteel begeleiden Bridge Vastgoed en MRKT een uitvoerige inventarisatie van alle staanplaatsen. Op basis hiervan en het beoogde nieuwe beleid wordt inzichtelijk gemaakt voor welke staanplaatshouders het nieuwe beleid effect kan gaan hebben.